Herbestrating

Herbestrating

Bewoners van het Oude Houtensepad (Gemeente Utrecht) beslisten mee over de herinrichting van hun straat. Actieve bewoners gaven al eerder op eigen...

Aanpassen betaald parkeren

Aanpassen betaald parkeren

De deelgemeente Delfshaven ontving steeds meer signalen dat de parkeeroverlast toenam door bezoekers die in het centrum winkelden en uitgingen en...

Invoeren betaald parkeren

Invoeren betaald parkeren

Deelgemeente Delfshaven wilde de voorkeur weten van bewoners met betrekking tot het invoeren van betaald parkeren. Eerder gaven bewoners met een...

Herinrichting plein

Herinrichting plein

Bewoners van de Mauvebuurt (Oud Krispijn, Dordrecht) beslisten mee over de inrichting van hun plein. De gemeente wilde een grotere en meer diverse...

Wijkambities

Wijkambities

Gemeente Utrecht wilde bewoners betrekken bij het vaststellen van de wijkambities. Methode Bewoners werden uitgenodigd via de digitale nieuwsbrief...

Verkeer woonwijk

Verkeer woonwijk

Gemeente Haarlemmermeer wilde de verkeerssituatie in het dorp Zwaanshoek verbeteren. Er was dagelijks veel doorgaand verkeer. In de toekomst zou...

Woningtype

Woningtype

Wijkbewoners beslisten mee over het te bouwen woningtype op een vrijgekomen bouwlocatie. Doelstelling: het vergroten van draagvlak met...

Onderzoek parkeerbeleid voorkeur

Onderzoek parkeerbeleid voorkeur

Gemeente Zandvoort wilde van bewoners uit de meerdere wijken hun parkeerregime voorkeur weten. Methode Alle bewoners vanaf 17 jaar ontvingen een...

Plaatsing Cruyff Court

Plaatsing Cruyff Court

Stadsdeel Amsterdam Oost wilde onderzoeken of er een Cruyff Court kon terugkomen op IJburg. Het Proefeilandpark op Steigereiland Noord kwam als...

Herinrichting Beukenplein

Herinrichting Beukenplein

Stadsdeel Amsterdam Oost wilde het Beukenplein vernieuwen en daarbij bewoners en ondernemers rond het plein betrekken. Het huidige plein moest...

Verkeer dijkvak

Verkeer dijkvak

De gemeente Haarlemmermeer wilde de leefbaarheid en verkeersveiligheid aan de Aalsmeerderdijk verbeteren. De Ringdijk bij Aalsmeerderbrug was het...

Invoering blauwe zone

Invoering blauwe zone

De gemeente Diemen wilde van acht gebieden weten of de bewoners daar ook de blauwe zone ingevoerd wilden hebben om de parkeerdruk af te laten...

Locatie voor afvalcontainers

Locatie voor afvalcontainers

De gemeente Utrecht wilde onderzoeken wat de meest optimale locaties voor containers voor plastic afval zijn in Veldhuizen en de Balije. Verder...

JijMaaktUtrecht

JijMaaktUtrecht

Met JijMaaktUtrecht wilde de gemeente Utrecht samen met bewoners, professionals, ondernemers en andere betrokkenen zichtbaar maken wat er in...

Stadsgesprek initiatievenfonds

Stadsgesprek initiatievenfonds

De gemeente Utrecht organiseerde een stadsgesprek over het Initiatievenfonds. Dit kwam in de plaats van het leefbaarheidsbudget en het budget...

Wijkbudget

Wijkbudget

Een proeftuin van In Actie Met Burgers (VNG). Bewoners van de wijk Stadspolder (gemeente Dordrecht) dachten mee over de verdeling van het...

Evaluatie aanpassing parkeerbeleid

Evaluatie aanpassing parkeerbeleid

Gemeente Schiedam wijzigde het parkeerbeleid in Oost. De gemeente wilde één jaar later het parkeerbeleid herbeoordelen. Aanpak Alle bewoners van...