Verkeer dijkvak

Verkeer dijkvak

De gemeente Haarlemmermeer wilde de leefbaarheid en verkeersveiligheid aan de Aalsmeerderdijk verbeteren. De Ringdijk bij Aalsmeerderbrug was het drukste dijkvak binnen de gemeente. De gemeente ontving diverse verzoeken om de situatie te verbeteren. Samen met de bewoners wilde de gemeente onderzoeken of en welke matregelen gewenst waren om de verkeershinder te minderen.

0%
Deelname
Methode
Alle huishoudens en ondernemers aan de Aalsmeerderdijk en omgeving ontvingen een geadresseerde brief met stemcode. Met deze stemcode kon men op de site o.a. aangeven welke maatregel hun voorkeur had. Verder was er de mogelijkheid om te reageren in het forum.

Resultaat
Van de genodigden brachten 247 personen (36%) hun stem uit. Bewoners aan de desbetreffende weg waren voor het nemen van maatregelen. De andere groepen waren in meerderheid voor handhaving van de huidige situatie.

Tags: Verkeer