Wijkbudget

Wijkbudget

Een proeftuin van In Actie Met Burgers (VNG). Bewoners van de wijk Stadspolder (gemeente Dordrecht) dachten mee over de verdeling van het wijkbudget.
De gemeente wilde twee doelstellingen realiseren: het vertrouwen van de burger in het bestuur vergroten en de medeverantwoordelijkheid van burgers voor hun leefomgeving versterken.

0
Deelnemers
 
Aanpak
Bewoners konden reageren op de buurtbegroting van €600.000. Bewoners mochten bijvoorbeeld ook een andere verdeling van het budget voorstellen. In de voorbereidende fase ging de gemeente de wijk in met een debatmobiel en organiseerde ze inspraakavonden. Op basis van alle reacties en suggesties kwamen drie begrotingen naar voren. Daar konden ze uit kiezen. Alle bewoners vanaf 16 jaar ontvingen een persoonlijk geadresseerde uitnodiging, waarmee ze hun voorkeur op de website aan konden geven.

Resultaat
Van de ruim 7000 aangeschreven bewoners stemden meer dan 1600 personen via onze website. Ruim 25% hiervan maakte ook gebruik van het forum. Een buurt gaf aan dat ze meer parkeerplaatsen wenste en een andere buurt wilde vooral meer aandacht naar groenvoorziening. In een later stadium gaf de buurt die meer parkeerplaatsen wenste aan waar die mochtens komen.
 
Opvallend
Opvallend was dat de groep van 51 jaar en ouder het best vertegenwoordigd was op internet. Verder was er een duidelijk verschil tussen de begrotingsvoorkeur en de verschillende buurten.

Tags: Wijkbudget