Herbestrating

Herbestrating

Bewoners van het Oude Houtensepad (Gemeente Utrecht) beslisten mee over de herinrichting van hun straat. Actieve bewoners gaven al eerder op eigen initiatief aan dat zij graag een speelplek/ontmoetingsplek wilden. Financieel was dit was toen niet haalbaar. Het moment dat de gemeente de straat besloot her te bestraten bood dit een uitgelezen kans om meteen de bewonerswensen mee te nemen.

0%
Deelname
Aanpak
Alle bewoners vanaf 8 jaar ontvingen een brief met stemcode. Bewoners konden kiezen tussen het verbreden van de stoep en de herinrichting van een groenplek aan het begin van de straat. Verder was er ruimte in het forum voor suggesties en discussie. De straat zou worden aangepast conform de wens van de bewoners.
 
Resultaat
Van de bewoners van 8 jaar en ouder bracht 61% hun stem uit. De deelname onder jongeren was het hoogst. Van degene die stemden, reageerde 38% ook in het forum. De straat kreeg een speelplek en een verkeersdrempel.
 
Opvallend
Opvallend was dat bewoners voor in de straat stemden overeenkomstig met de bewoners die de gemeente eerder hadden benaderd. Bewoners achterin de straat hadden geen duidelijke voorkeur en gaven in het forum aan dat ze een keerplek willen in de doodlopende straat.