Herbestrating

Herbestrating
Bewoners van het Oude Houtensepad (Gemeente Utrecht) beslisten mee over de herinrichting van hun straat. Actieve bewoners gaven al eerder op eigen initiatief aan dat zij graag een...
Plaatsing Cruyff Court

Plaatsing Cruyff Court

Stadsdeel Amsterdam Oost wilde onderzoeken of er een Cruyff Court kon terugkomen op IJburg. Het Proefeilandpark op Steigereiland Noord kwam als locatie in aanmerking. Ook wilde het stadsdeel weten...