Wijkambities

Wijkambities

Gemeente Utrecht wilde bewoners betrekken bij het vaststellen van de wijkambities. Methode Bewoners werden uitgenodigd via de digitale nieuwsbrief van de gemeente, wijkwebsites en social media...
JijMaaktUtrecht

JijMaaktUtrecht

Met JijMaaktUtrecht wilde de gemeente Utrecht samen met bewoners, professionals, ondernemers en andere betrokkenen zichtbaar maken wat er in Utrecht speelde aan initiatief, zelfbeheer...
Verkeer woonwijk

Verkeer woonwijk

Gemeente Haarlemmermeer wilde de verkeerssituatie in het dorp Zwaanshoek verbeteren. Er was dagelijks veel doorgaand verkeer. In de toekomst zou een provinciale oost-westverbinding een oplossing...
Verkeer dijkvak

Verkeer dijkvak

De gemeente Haarlemmermeer wilde de leefbaarheid en verkeersveiligheid aan de Aalsmeerderdijk verbeteren. De Ringdijk bij Aalsmeerderbrug was het drukste dijkvak binnen de gemeente. De gemeente...

Invoering blauwe zone

Invoering blauwe zone
De gemeente Diemen wilde van acht gebieden weten of de bewoners daar ook de blauwe zone ingevoerd wilden hebben om de parkeerdruk af te laten nemen.   Methode Alle inwoners uit de 8 gebieden...
Woningtype

Woningtype

Wijkbewoners beslisten mee over het te bouwen woningtype op een vrijgekomen bouwlocatie. Doelstelling: het vergroten van draagvlak met alternatieve participatie-methoden. Aanpak De bewoners...