Invoering blauwe zone

Invoering blauwe zone

De gemeente Diemen wilde van acht gebieden weten of de bewoners daar ook de blauwe zone ingevoerd wilden hebben om de parkeerdruk af te laten nemen.

0%
Deelname
 
Methode
Alle inwoners uit de 8 gebieden van 17 jaar en ouder ontvingen een persoonlijk geadresseerde brief met inlogcode. Met deze code konden bewoners op de site aangeven of ze voor of tegen de invoering van de blauwe zone waren.
Resultaat
Van de aangeschreven bewoners nam er 1439 (49%) deel. Alle acht gebieden waren tegen de invoering van de blauwe zone.

Opmerkelijk
De opkomst onder de groep 65+ was met 55% het hoogst.

Tags: Parkeren