Verkeer woonwijk

Verkeer woonwijk

Gemeente Haarlemmermeer wilde de verkeerssituatie in het dorp Zwaanshoek verbeteren. Er was dagelijks veel doorgaand verkeer. In de toekomst zou een provinciale oost-westverbinding een oplossing bieden. Maar in de tussentijd wilde de gemeente maatregelen nemen om de verkeersstroom in Zwaanshoek leefbaar en veilig te houden.

0
Deelnemers
Methode
Alle bewoners uit Zwaanshoek en omwonenden vanaf 12 jaar ontvingen een persoonlijk geadresseerde brief met stemcode. Met deze stemcode konden bewoners op de site o.a. aangeven welke verkeersmaatregelen hun voorkeur had. Verder was het mogelijk te reageren in het forum.

Resultaat
15% Van de genodigden bracht hun stem uit. De meeste gaven aan overlast te ervaren en wilden verkeersbelemmerende aanpassingen.

Opmerkelijk
Vooral de jeugd koos voor fietsvriendelijke aanpassingen.

Tags: Verkeer