Locatie voor afvalcontainers

Locatie voor afvalcontainers

De gemeente Utrecht wilde onderzoeken wat de meest optimale locaties voor containers voor plastic afval zijn in Veldhuizen en de Balije. Verder diende het onderzoek de bewustwording van het scheiden van plastic afval te bevorderen.

0
Deelnemers
Methode
Elk huishouden ontving een ongeadresseerde brief met een stemcode waarmee ze op de site hun voorkeur voor een locatie konden aangeven. Er kon gekozen worden tussen 61 locaties die op een kaartje waren aangegeven. De resultaten werden als richtlijn gebruikt voor de plaatsing. Verder kreeg men de mogelijkheid om suggesties te geven in het forum.

Resultaat
Van de aangeschreven huishoudens deden 754 personen mee. Dat kwam neer op 23%. Locaties in de buurt van het winkelcentrum hadden vooral de voorkeur.