Invoeren betaald parkeren

Invoeren betaald parkeren

Deelgemeente Delfshaven wilde de voorkeur weten van bewoners met betrekking tot het invoeren van betaald parkeren. Eerder gaven bewoners met een handtekeningenlijst aan tegen het invoeren van betaald parkeren te zijn. Maar de handtekeningenlijst leek achterhaald toen in de aangrenzende wijk van gemeente Schiedam betaald parkeren werd ingevoerd; de parkeerdruk nam toe.

0
Deelnemers
Aanpak
Alle bewoners van Oud-Mathenesse en Het Witte Dorp vanaf 18 jaar ontvingen een brief met stemcode. Op de website gaf men aan voor of tegen betaald parkeren te zijn. Ook gaf men aan naar welke dagen en tijdstippen hun voorkeur uitging als het ingevoerd zou worden. De deelgemeente overhandigde de uitslag van dit referendum aan de wethouder.

Resultaat
Van de bewoners van 18 jaar en ouder bracht 28% hun stem uit. De deelname onder ouderen was het hoogst.

Opvallend
Opvallend was dat bewoners in meerderheid voor het invoeren van betaald parkeren waren in tegenstelling tot de eerder overhandigde handtekeningenlijst.

Tags: Parkeren