Iedere burger heeft een mening

Bijna iedereen heeft een mening over zaken die ons direct aangaan. Inspraak avonden gaan daar vaak over. Maar waarom is de opkomst dan vaak zo laag?

OnzeWijk wil dat iedere burger meedenkt, meedoet en meebeslist. Met moderne technologieën ligt dit binnen handbereik!
Voorwaarde is dat de voorgelegde keuzes, van te voren getoetst zijn op uitvoerbaarheid. Liefst binnen korte tijd. Dit draagt bij aan een ‘betrouwbare overheid’ en een ‘bestuur dat luistert’.

De instrumenten die wij bieden zijn uitgekiend en beveiligd. Dat betekent dat uitsluitend genodigden een keuze kunnen maken.

Frustratie

Eerlijk? OnzeWijk is geboren uit frustratie.

Bob Stegman: ‘Op inspraakavonden hoorde ik enkele actieve burgers. Meestal mondige mensen met een positieve bijdrage. Maar niet iedereen werd gehoord. Weken later kon ik dan iemand tegenkomen, bij de bakker of op het schoolplein, die over hetzelfde onderwerp begon. En wat bleek? Even doorvragen en mensen hadden wel degelijk een mening. Ook jongeren. Sommigen klaagden. Anderen kwamen juist met een fantastisch idee. Jammer dat zij niet aanwezig waren.’

Ik zocht naar een oplossing. Met een vriend vond ik die in gebruikersvriendelijke applicaties. Niet veel later startte ik met Marjan OnzeWijk. OnzeWijk wil werken aan echte participatie. Dat betekent dat de burger invloed heeft op de besluitvorming. Iedere burger kiest, op een zelf gekozen moment, vanaf een eigen locatie.

Filosofie